Želite se oglašavati na Dalmatinskom portalu? Kontaktirajte nas preko maila info@dalmatinskiportal.hr ili mobitela 095 8946453.

Naš cjenik oglasnog prostora (šaljemo ga na upit) samo je orijentir za poslovnu suradnju.