EVO ZAŠTO JE PALO IMENOVANJE RAVNATELJICE NP KRKA 'Slobodna ocjena ne predstavlja samovolju, nego postupanje po načelu legaliteta'

EVO ZAŠTO JE PALO IMENOVANJE RAVNATELJICE NP KRKA 'Slobodna ocjena ne predstavlja samovolju, nego postupanje po načelu legaliteta'

Ministar Tomislav Ćorić tvrdio je da je Nella Slavica izabrana jer je bila najbolja, no nije obrazložio zašto

 Upravni sud u Splitu poništio je rješenje o imenovanju Nelle Slavice za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka, i to po tužbi Ljiljane Zmijanović, koja se također natjecala za tu funkciju. Slavicu je na čelo NP Krka postavio ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić, a povjerenje u nju nije izgubio ni nakon što se otkrilo da je osim članske iskaznice HDZ-a, imala i onu HNS-a.

'Nije ravnateljica zbog članstva u stranci, nego zbog referenci, programa i konačnog dojma kojeg je ostavila na razgovoru', pojašnjavao je Ćorić novinarima. Ispalo je, međutim, da je njegovo imenovanje palo upravo zbog dojma, odnosno, intervjua.

Zmijanović je podnijela tužbu osporavajući zakonitost rješenja. Smatra da predstavlja grubo kršenje njenih prava iz statusa nezaposlenog hrvatskog branitelja, kao i da su rješenje i obrazloženje doneseni uz grubo kršenje Zakona o zaštiti prirode. Drži da je trebala imati prednost kod zapošljavanja. Uskraćen joj je zapisnik o razgovoru s kandidatima što je kod nje pobudilo sumnju u neobjektivnost postupanja povjerenstva koje je biralo među prijavljenim kandidatima. Istaknula je i kako se u osporavanoj odluci Ministarstvo zaštite okoliša nije osvrnulo na činjenicu da ima 12 godina radnog iskustva u NP Krka na rukovodećem radnom mjestu, akademski stupanj doktora znanosti iz ekonomije, i to u području upravljanja zaštićenim područjima te da je nezaposleni hrvatski branitelj. Ostalo joj je nejasno kojim su se kriterijima rukovodili članovi povjerenstva prilikom razgovora s kandidatima, a nije jasno ni na koji način se zapravo vrši odabir jer to nije obrazloženo. Iz svega proizlazi kako je diskrecijska odluka povjerenstva bila od značaja za donošenje odluke, stoji u tužbi.

Ministarstvo je odgovorilo kako nije počinjena niti jedna provedba zakona te da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete. Smatraju da je Zmijanović krivo zaključila da je trebala automatski imati prednost zbog statusa hrvatskog branitelja. To bi bilo moguće jedino kada bi bila rangirana kao i izabrana kandidatkinja, no ostvarila je znatno niži rezultat. Ministar Tomislav Ćorić je slobodnim odabirom donio odluku o imenovanju te je iznio razloge radi kojih se odlučio za imenovanu kandidatkinju, a to su 'Koncepcija rada i razvoja Nacionalnog parka Krka', rezultat postignut na razgovoru i dosadašnje radno iskustvo.

U postupku se kao zainteresirana osoba pojavila i Slavica. Ona, pak, smatra da se u postupku imenovanja osobe na određenu rukovodeću dužnost u određenom mandatu trajanja ne primjenjuju zakonske odredbe o prednosti branitelja pri zapošljavanju.

Državna inspekcija: Povrijeđeno je pravo na prednost pri zapošljavanju

Na ročištu u lipnju doznalo se da je šibenska ispostava Državnog inspektorata provela postupak povodom prijave Zmijanović te je zaključeno da je došlo do povrede prava prednosti pri zapošljavanju. Došlo se i do izvješća o provedenom javnom natječaju s podacima o postignutim rezultatima te 'Koncepcije rada i razvoja Nacionalnog parka Krka' koju je izradila Slavica. Zatraženo je da se vještačenjem utvrdi koliki je dio sadržaja Koncepcije prepisan i predloženo da se vještačenje povjeri Sveučilištu u Splitu koje je opremljeno programom za antiplagijat. Sporno je bilo i korištenje službenog znaka NP Krka u Konceptu rada.

Opunomoćenik tuženika usprotivio se predloženim dokaznim prijedlozima uz obrazloženje da ni sud, ni tužiteljica nisu ovlašteni ulaziti u 'Koncepciju plana rada i razvoja NP Krka'. Osvrnuo se i na inspekcijsko rješenje o povredi prava. NP Krka izjavila je žalbu, a u postupak se uključilo i Ministarstvo jer smatraju da je inspektor svojim postupanjem povrijedio odredbe nekoliko zakona. Istaknuto je kako je ministar jedina osoba ovlaštena imenovati ravnateljicu te da NP Krka nije mogla sklopiti ugovor o radu s osobom koja ne posjeduje ovlaštenje za imenovanje.

Opunomoćenik tužiteljice istaknuo je kako u natječaju kao uvjet nije bilo propisano da će se provesti usmeno testiranje kandidata i bodovanje intervjua, što znači da to može biti samo metoda za pobliže upoznavanje s kandidatima, a nikako temelj za odluku o tome koji je od kandidata najbolji izbor.

Testiranje mora biti navedeno u tekstu natječaja

Sud je ocijenio da je tužba osnovana. Među strankama je bilo sporno je li Nacionalni park Krka zakonito postupila kada nije propisala i javno objavila da će kandidati pristupiti razgovoru radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te programa rada i da će se konačni izbor kandidata obaviti nakon provedenog intervjua.

U oglašenom tekstu natječaja to nije bilo navedeno te je tako počinjena bitna povreda postupka natječaja, zaključio je Upravni sud u Splitu. Ako poslodavac odluči primijeniti testiranje, to mora biti navedeno u javno objavljenom tekstu natječaja.

Osim toga, u obrazloženju odluke o imenovanju morali su se navesti valjani i obrazloženi razlozi o odabiru najprikladnijeg kandidata za čelno mjesto NP Krka. To je nužno radi obrazlaganja svrhovitosti primjene slobodne ocjene u konkretnom slučaju te radi ocjene je li ovlaštenje izbora kandidata primjenom slobodne ocjene bilo sukladno cilju kojem je to ovlaštenje dano, odnosno, cilju izbora kandidata za kojeg se u najvećoj mjeri može očekivati da će uspješno, stručno, savjesno i zakonito obavljati poslove ravnatelja NP Krka. Rješenje o imenovanju ne sadrži određene, jasne i obrazložene razloge jer tuženik, kao nositelj diskrecijske ocjene, nije dovoljno obrazložio razloge zbog kojih daje prednost izabranom kandidatu.

Bitna povreda

Upravni sud nije mogao utvrditi je li došlo do povrede prava pri zapošljavanju hrvatskog branitelja, i to zbog bitne povrede postupka koja se ogleda upravo u provedbi provjere stručnih znanja, sposobnosti i vještina te zbog nedostatnog obrazloženja rješenja o imenovanju ravnateljice. Nije sporno da bi tužiteljica imala prednost pod jednakim uvjetima, odnosno, samo u slučaju da su ona i izabrana kandidatkinja imale jednak broj bodova na natječaju, no kako u izvješću o provedenom natječaju nema ni bilješke, ni zapisnika o razgovoru s kandidatima, sud ne može ocijeniti jesu li kandidati u razgovoru stavljeni u nejednak položaj.

'Upravo zbog činjenice što kod intervjua ne postoje objektivno mjerljiva i unaprijed propisana mjerila, potrebno je da postupak intervjua javno pravno tijelo provede i donese odluku u granicama dane ovlasti pridržavajući se zakonskih odredbi koje uređuju postupak provođenja natječaja, sve kako bi se otklonila sumnja u bilo kakav oblik arbitrarnosti ili pogodovanja pojedinih kandidata, a što je u konkretnom slučaju izostalo. Slobodna ocjena ne predstavlja samovolju u postupanju uprave zbog slabije vezanosti pravnom normom, nego postupanje po načelu legaliteta koji podrazumijeva i poštivanje procesnih pravila s aspekta jednoobraznosti postupanja prema kandidatima', stoji u presudi sutkinje Leandre Mojtić. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(48582, "");
Pregledaj komentare