Dalmatinski portal koristi 'kolačiće' za što trebamo Vašu privolu. Ako nam želite pomoći u prikupljanju podataka za analitičke odnosno statističke svrhe, molimo Vas prihvaćanje 'kolačića' za analitiku. Naša web stranica koristi i marketinške 'kolačiće' zbog pružanja marketinškog sadržaja za koje od Vas također trebamo privolu. Bit ćemo sretni ako se slažete s tim jer Vam tako možemo ponuditi najbolje korisničko iskustvo.

Saznaj više
Potpisan ugovor za sustav daljinskog nadzora i upravljanja te regulaciju dovod Izvorište Jadro-CS Ravne njive

Potpisan ugovor za sustav daljinskog nadzora i upravljanja te regulaciju dovod Izvorište Jadro-CS Ravne njive

Vrijednost radova je 2.641.067,00 eura bez PDV-a

U sklopu 'Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin' u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je potpisivanje Ugovora P5 - Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) i regulacija dovoda vode izvorište Jadro - CS Ravne njive.

Ugovor su potpisali direktor Miroslav Delić, dipl. iur. ispred naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split te Ljubomir Božiković, direktor tvrtke ELMAP d.o.o. iz Podstrane koja će izvršavati radove.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.641.067,00 eura bez PDV-a, odnosno 3.301.333,75 eura s PDV-om. Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno 36 mjeseci.

Postojeći Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) objektima vodoopskrbe i odvodnje pod upravljanjem VIK-a sastoji se od jednog glavnog centra Kopilica i četiri podcentra. Kako bi se omogućilo uključivanje novih objekata Aglomeracije Split-Solin u glavni centar SDNU u Kopilici kao i podcentre Stupe, Ravne njive i Kunčeva Greda, iste je nužno odnosno dograditi i novelirati u smislu nabave i ugradnje nove računalne opreme i programske podrške. Stoga, radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja uključuju hardwaresku i softwaresku revitalizaciju postojećih upravljačkih centara SDNU kako bi se u sustav mogli uspješno integrirati svi objekti na području aglomeracije Split-Solin. Postojeći upravljački centri su glavni centar Kopilica, pomoćni centar Ravne njive za vodoopskrbni sustav Split-Solin, pomoćni centar Kunčeva greda za vodoopskrbni sustav Solin-Kaštela-Trogir i pomoćni centar Stupe za kanalizacijski sustav Split-Solin u kojima će se izvršiti zamjena postojećih računala sa SDNU funkcijama, nadogradnja postojećih licenci s najnovijim verzijama, integracija podcentara i uvođenje u sustav objekata aglomeracije Split-Solin. Potonje je neophodno jer postojeći centri/podcentri nemaju dostatan kapacitet za uključivanje planiranih brojnih novih objekata s opremom prilagođenom novim operativnim sustavima. Ostali dio radova na uključivanju novih objekata u SDNU sastoji se od ugradnje odgovarajuće telekomunikacijske opreme u novim lokalnim objektima (crpnim stanicama, vodospremnicima) te uspostavljanje sustava veza tj. povezivanje novih objekata sa centrima/podcentrima polaganjem optičkih kabela do najbliže postojeće spojne točke u mreži.

Najveći prioritet u smanjenju gubitaka vode na dovodu s izvora rijeke Jadro predstavlja smanjenje količine prelijevanja na lokaciji CS Ravne njive. Smanjenje gubitaka vode na preljevu lokaciji crpne stanice Ravne njive zahtijeva zajednički rad s programerima SDNU kako bi se postigla optimalna kontrola dovoda vode iz izvorišta Jadra i automatiziranje kanalskog dovoda vode do lokacije crpne stanice Ravne njive. Količinu prelijevanja moguće je značajno smanjiti ugradnjom nove automatizirane zapornice na Splitskom kanalu, ugradnjom više mjerača protoka na kanalima i cjevovodima te na preljevu kao i upotrebom inteligentnog SCADA sustava.

Tako će se u sklopu regulacije dovoda vode od izvora Jadra do crpne stanice Ravne njive ugraditi dodatna mjerna oprema na lokacijama duž kanala i cjevovoda na Splitskom i Dioklecijanovom kanalu.

Mjerenje protoka u dva kanala (Splitski kanal i Dioklecijanov kanal) važan je instrument za uspostavljanje razumno preciznih informacija o stvarnim protocima kanala, ali također pruža informacije o gubicima i nezakonitoj potrošnji vode. Ujedno, ugradit će se i nova zapornica s elektromotornim pogonom na izvoru Jadro, odnosno na Splitskom kanalu, s dopunom postojeće programske podrške. Nadalje, rekonstruirat će se prva zapornica na Dioklecijanovom kanalu i napraviti 15 preljeva/pregrada duž trase kanala kako bi se ostvarilo tečenje vode s relativno velikom dubinom uz relativno mali protok vode. Tako će se osigurati dobra ispunjenost kanala, a protok neće biti značajan. Izvest će se algoritam za regulaciju dotoka vode kroz dovodne kanale.

Osnovna funkcija kontrole protoka kroz Splitski kanal i smanjenja preljeva na CS Ravne njive je smanjenje ukupnih gubitaka, odnosno manji zahvat pitke vode na izvoru Jadra, uz dostatnu opskrbu pitkom vodom svih korisnika vodoopskrbne usluge VIK-a.

Realizacijom radova na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, ostvarile bi se brojne koristi za područje aglomeracije Split-Solin. Povećana efikasnost rezultirala bi boljom koordinacijom i učinkovitijim upravljanjem vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima, a automatizacija kanalskog dovoda vode, ugradnja dodatne opreme i novih zapornica te rekonstrukcija postojećih elemenata kanala, doprinijet će značajnom smanjenju gubitaka vode, smanjenju količina zahvaćene vode na izvoru Jadro povećavajući efikasnost i održivosti vodoopskrbnog sustava.

'Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin' investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

*Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Vaša reakcija na temu